Nahrávám...
Zpět

NÁVŠTĚVNÍ DEN - ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Návštěvní den, který jsme nazvali „Řemeslo má zlaté dno“

S blížícím se koncem školního roku jsme se rozhodli otevřít dveře naší školy pro základní školy a

22. 6. 2017 jsme uspořádali návštěvní den, který jsme tentokrát pojali netradičně.

Žáci druhého stupně základních škol měli možnost prohlédnout si všechny prostory školy a současně si vyzkoušet své znalosti a dovednosti ve všech oborech, které na škole vyučujeme.

Seznámení s obory probíhalo formou vědomostních soutěží z daného oboru, a to jak v prostorách odborných učeben, tak na pracovištích odborného výcviku školy. Na pracovišti odborného výcviku si žáci vyzkoušeli v rámci soutěží výrobu některých produktů, které naši žáci zhotovují v rámci praktické výuky.  Na jednotlivých „stanovištích“ byly Jejich výkony a znalosti průběžně bodovány a na závěr vyhodnoceny.

Všech aktivit se aktivně zúčastňovali jak žáci, tak učitelé naší školy. V průběhu celého soutěžního dopoledne žáky základních škol doprovázeli žáci naší školy a někde i pomáhali “v rolích přítele na telefonu“. Zvláštní dík patří žákům, kteří se přímo podíleli na přípravě soutěžního programu.

Na pracovištích odborného výcviku si v rámci řemeslných oborů návštěvníci zasoutěžili při vyhotovování klempířských píšťalek, jezdili vozíkem, skládali krabičky, na pracovišti kadeřnic si vyzkoušeli vytvořit jednoduché účesy, líčili se, lakovali si nehty a mnoho dalšího.

Zajímavý program a soutěže připravilo také pracoviště odborného výcviku kuchařů a číšníků, kde si děti na čas oblékaly kuchařský rondon, hádaly názvy koření, míchaly nápoje a poznávaly kuchařské pomůcky.

V učebnách naší školy družstva soutěžila ve znalostech z oborů hotelnictví, logistiky, ověřovala si své znalosti z anglického jazyka, poznatky z oblasti primární prevence, správného chování ve škole  a  z prevence proti úrazům.

Na závěr, tak jak se patří při každé soutěži, děti za své výkony a znalosti podle počtu získaných bodů dostaly drobné odměny a diplomy za účast v jednotlivých disciplínách.  

Těší nás, že Den řemesel oslovil mnoho základních škol. Jejich bohatá účast nás v tom jenom utvrdila. Celkem nás navštívilo 14 soutěžních družstev, což je 250 dětí z 5 základních škol z blízkého okolí. Věříme, že  děti i jejich učitelé odcházeli spokojeni, a těšíme se na budoucí společná setkání. Úspěšně zvládnutá, příjemná a pozitivní organizace nás motivuje k tomu, že tato akce určitě nebude poslední.

 

Ing. Jaroslava Skřivanová, zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku