Nahrávám...
Zpět

Výsledky celostátní matematické soutěže pro SOŠ a SOU 2017

Celostátní matematická soutěž pro SOŠ a SOU 2017

Již tradičně se v letošním školním roce uskutečnila celostátní matematická soutěž, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků. Je určena pro žáky středních škol všech typů, letošní ročník byl již dvacátý pátý a finálového kola se zúčastnilo 1099 žáků z celé ČR (http://www.oavm.cz/cms/info.htm).

Školního kola letos se zúčastnilo v sedmi kategoriích 37 žáků. Po vyhodnocení školního kola bylo vybráno 17 statečných, kteří postoupili do celostátního kola.

Ze 17 postupujících se 10 žáků dostavilo na celostátní kolo, které se konalo v SOŠ a SOU Dubská Kladno dne 31. 03. 2017 od 9:00

Naši školu reprezentovali tito žáci:

J. Choc (1 IN), T. Milecová (1KD), A. Hladilová (1KD), D. Just D (2 OS),

V. Petráková (1 HT), B. Jonová (1 HT), D. Šimon (2 IN), B. Šela (2KC),

D. Bocan (2 KO), V. Janečková (2 KO).

 

V náročné konkurenci se jednomu z našich žáků podařilo umístit na hodnoceném 5. místě z 99 účastníků v II. kategorii. Úspěšným řešitelem se stal Danda Šimon ze třídy 2 IN.

Šimonovi, ale i ostatním žáků děkujeme za vzornou reprezentaci školy.