Nahrávám...
Zpět

Termíny písemných zkoušek MZ - podzimní termín 2017

Termíny písemných zkoušek společné části MZ konané v podzimním termínu období roku 2017

 

PP AJ                 -             4. 9. 2017, 12.00 hod.

DT MAT            -             4. 9. 2017, 14.00 hod.

PP RJ                 -             4. 9. 2017, 14.00 hod.

PP ČJ                  -            5. 9. 2017,   8.30 hod.

DT ČJ                  -            5. 9. 2017, 13.00 hod.

DT AJ                  -            6. 9. 2017,  8.30 hod.

DT RJ                   -            6. 9. 2017, 12.15 hod.

 

Informace pro maturanty – podzim 2017

 

1)   Spádovou školou pro konání písemné části maturitní zkoušky –  podzim 2017 je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola, Havířská 1141, Kladno.

 

KONTROLA POVOLENÝCH POMŮCEK PROBĚHNE

 ve dnech 31. 8. 2017 a 1. 9. 2017 v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné zdravotnické škole v Kladně.

Povolené pomůcky na didaktické testy a písemné práce jsou stanoveny v katalogu požadavků dané zkoušky.

 

Seznam povolených pomůcek:     

·  na didaktický test z ČJ, AJ a RJ nejsou povoleny žádné pomůcky,

·   na písemnou práci z ČJ – Pravidla českého pravopisu, 
·   na písemnou práci z cizího jazyka – slovník neobsahující přílohu věnovanou písemnému projevu         

·  na didaktický test z matematiky – kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů,Matematické,fyzikální a chemické tabulky pro střední školu, rýsovací potřeby (tužka, kružítko, úhloměr,trojúhelníky, pravítka s ryskou, šablony)

V povolených pomůckách nesmí být žádné poznámky nebo vpisky, záložky nebo zvýrazněné pasáže nejsou zakázány. 

Za správnost odevzdaných pomůcek ručí žák, nevyhovující pomůcky budou vyřazeny.

 

Žák smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (např. mobilní telefony, notebooky, tablety, čtečky, speciální hodinky apod.) či další formy nesamostatné práce (např. napovídání, opisování apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.

Všechny odevzdávané pomůcky musí být řádně podepsané a označené.

 

 Zveřejnění výsledků písemných zkoušek společné části MZ

Výsledky didaktických testů          -             po 11. 9. 2017

Výsledky písemných prací              -            od 8. 9. 2017

     

Ing. Jaroslava Skřivanová, zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování                                     

Stochov, 22. 8. 2017