Nahrávám...
Zpět

Adaptační kurz 2017

 

 

 

 

 

Adaptační kurz 1. ročníků

Ve dnech 2. 9. – 6. 9. 2017 se  žáci nastupující do prvních ročníků naší školy již tradičně zúčastnili adaptačního kurzu. V tomto školním roce kurz probíhal v krásném prostředí Rakovnicka v rekreačním středisku Pod Kempem v Jesenici u Rakovníka.

Kurzu se zúčastnili všichni žáci prvních ročníků pod vedením svých třídních učitelů. Cílem kurzu bylo vzájemné seznámení se s novými spolužáky a třídními učiteli, ale také příprava na nový školní rok zábavnou formou, aby přechod do nového školního prostředí byl pro stávající prváky co nejpříjemnější.

Žáci byli ubytovaní v chatkách se sociálním zařízením v hlavní budově střediska. K dispozici měli všechny prostory rekreačního střediska od tělocvičny až po společenské místnosti.

Organizační tým pro účastníky  připravil bohatý a všestranný program, ve kterém si mohli zasoutěžit, pobavit se a také zasportovat.

Hlavní soutěží kurzu byla „Soutěž o nejlepší první ročník školního roku 2017/2018, kde třídy absolvovaly různé disciplíny od vědomostních soutěží až po soutěže Objev svůj talent“ a „Gentelman a Dáma prvního ročníku 2017/2018“, nebo soutěž „O nejhezčí přírodní výtvor“.

V poslední den kurzu nás navštívila paní ředitelka Ing. Jaroslava Pichová a zástupkyně paní ředitelky Ing. Jaroslava Skřivanová. Měly možnost shlédnout prezentaci žáků v soutěži o „Nejhezčí přírodní výtvor“, který žáci tvořili z přírodnin, které našli v lese. Paní ředitelka zvlášť ocenila příjemnou atmosféru, za které prezentace probíhala.

Řevnivost a soutěživost prváků byla obrovská a o výsledku se rozhodovalo až při závěrečné prezentaci jednotlivých tříd, ve které měli žáci za úkol připravit své logo, slogan a třídní desatero, podle kterého budou po dobu svého studia vystupovat ve škole. Nakonec si vítězství a titul odnesla třída KC1, v těsném závěsu za nimi se umístily třídy HT1, KO1 a KD1. Vítězové obdrželi sladkou odměnu a diplom.

Po celou dobu kurzu nám přálo počasí, v kuchyni výborně vařili a pochvalu si zasloužili žáci, kteří se chovali vzorně a aktivně se zapojovali do všech aktivit.

Zvláštní dík patří třídním učitelům, kteří žáky aktivně podporovali a pomáhali jim, a tím také přispěli k tomu, že kurz proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Všichni se mohli s úsměvem a uspokojením ve středu 6. 9. 2017 rozejít do svých domovů a připravit se na další, již školní den.

 

Ing., Mgr. Erika Postolková, učitelka