Nahrávám...
Zpět

Charitativní sbírka – SVĚTLUŠKY

 

 

 

 

 

Naše střední škola se od roku 2008 pravidelně zapojuje do celonárodních charitativních sbírkových dnů na pomoc          

nevidomým a těžce zrakově postiženým, které každoročně organizuje Nadační fond Českého rozhlasu.

Vybrané peníze slouží na výcvik asistenčních psů, na speciální pomůcky a studijní stipendia nebo osobní asistenty.

 

Od pondělí 11.září  do pátku 15. září 2017 opět tvořili v ulicích měst a obcí převážnou část dobrovolníků v kostýmech s tykadly a krovkami  žáci a studenti základních a středních škol. Mezi nimi opět nescházely dvojice žákyň naší školy. Tentokrát to byly žákyně třídy KD2 Adéla Bolechová s Martinou Šrumovou a žákyně třídy KO1 Natálie Šafrová s Karolínou Svobodovou  a žákyně třídy KO1 Lucie Rybáčková s Natálií Dudovou, žákyní KC1.

 

Těm se při letošních sbírkových dnech podařilo za prodej upomínkových předmětů ve škole a v ulicích Stochova utržit částku  7 504,- Kč.  Z toho Adéla s Martinou 3 311,- Kč, Natálie s Karolínou 4 653,- Kč  a Lucie s Natálií 540,- Kč.

 

Projekt Světluška pomáhá každoročně stovkám zrakově handicapovaných vést maximálně samostatný život. Světluška neopouští ale nevidomé ani v dospělosti. Nejčastěji jim pomáhá se zaplacením speciálních pomůcek, jako jsou mluvící počítače, mobilní telefony, nebo optické lupy zvětšující text. Bez nich nemají těžce zrakově postižení lidé přístup k informacím a je pro ně složité najít si zaměstnání nebo jiné uplatnění. Světluška podporuje také neziskové organizace, které pomáhají zvyšovat kvalitu života zrakově postižených lidí.

 

Kdo si nestihl chytit Světlušku v ulicích, může ji podpořit po celý rok například odesláním „déemesky“. Dárcovskou sms posílejte ve tvaru DMS SVETLUSKA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Světluška obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Po celý rok je možné přispět také na známé sbírkové konto „deset devítek“ 99999 99999/0100 nebo zvolit další způsoby platby www.svetluska.net .

Bc. Stanislav Lepič