Nahrávám...
Zpět

Příjímací zkoušky NANEČISTO

 

 

 

 

 

Příjímací zkoušky NANEČISTO

 

Dne 2. února 2018 se na naší škole konaly přijímací zkoušky tzv. NANEČISTO. Tuto nabídku naší školy uvítala řada zájemců, kteří nás navštívili v rámci řady akcí školy a kteří mají zájem u nás studovat. Jednalo se o zkoušku z předmětů matematika a český jazyk.

Zájemci měli ideální příležitost seznámit se s formálními požadavkami na zkoušku, se způsobem zadávání pokynů pro danou zkoušku ze strany pedagogického pracovníka, s požadavky a obsahem přijímacích zkoušek. Zároveň ale zjistit, a to je pro ně nejdůležitějšj, jaké znalosti každý z nich má.  S výsledky budou všichni, kteří přišli, seznámeni a budou mít tak ještě čas napřít svoje síly  k eventuálnímu doplnění svých znalostí a vědomostí, aby byl úspěch zaručen.

Přejeme jim hodně úspěchů při konání přijímacích zkoušek v řádném dubnovém termínu.

Zároveň se budeme těšit na další setkávání s nimi.