Nahrávám...
Zpět

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

 

Sobota - 21. října 2017 od 9 hodin do 14 hodin 

Sobota - 25. listopadu 2017 od 9 hodin do 14 hodin 

Čtvrtek - 18. ledna 2018 od 1o hodin do 18 hodin

 

 - Setkání s výchovnými poradci (zapojení letošních prvních ročníků)

 - Poradna pro rodiče - přihlášky, průběh přijímacího řízení, zápisové lístky, odvolání 

 

 

V sobotu 21. října 2017 proběhl od 9:00 do 14:00 hodin náš 1. DEN  otevřených dveří. 

V letošním školním roce jsme pro žáky končících ročníků základních škol ve školním roce 2017-2018, kteří se v řádu několika málo týdnů musí rozhodnout o volbě svých budoucích povolání, připravili tři koncepčně ucelené DNY  otevřených dveří.

 

Našim hostům při nich nabízíme prohlídku moderně vybavených učeben i středisek praktického výcviku, domova mládeže, knihovny a podle zájmu i dalších prostor školy. Dozvídají se také o příležitostech trávení volného času.

Naši pedagogičtí pracovníci informují o možnostech studia v tříletých učebních nebo čtyřletých maturitních oborech, i o dalších možnostech nástavbového studia, o kurzech pro dospělé, o zahraničních stážích našich žáků nebo o stipendiu, které v některých oborech může činit až 24.000,- Kč.

 

 

Zveme Vás na další DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které proběhnou v soboru 25. listopadu 2017 od 9:00 do 14:00 hodin a ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 10:00 do 18:00 hodin

 

Tím ale nekončí možnosti jak získat potřebné informace o škole, o přijímacím řízení nebo o podávání přihlášek ke studiu. Dveře naší školy jsou zájemcům o studium i nadále otevřené i mimo DOD. Můžete naši školu po předchozí domluvě navštívit kdykoliv.

 

Fotogalerie ze Dne otevřených dveří, který se konal 21. října 2017: