Nahrávám...
Zpět

Přijímací řízení

Vážení zájemci o studium,

máte-li opravdový zájem:

 • o kvalitní řemeslo,
 • o dobrou přípravu pro vstup do světa práce,
 • o studium propojené s praxí v reálných firmách,
 • o získání řadu osvědčení, certifikátů, rozšiřujících Vaši kvalifikaci již během studia,
 • o zahraniční stáže a praxe, po jejichž absolvování obdržíte Europass,
 • o zajímavé jazykové i odborné zahraniční pobyty,

pak jste správně otevřeli stránky naší školy – školy, která se dynamicky rozvíjí, drží krok s pracovním trhem a dosahuje trvale dobrých výsledků především v odborných, ale i ve sportovních a vědomostních soutěžích na regionální i celostátní úrovni.

Vašeho zájmu si velice vážíme a velmi nás těší.

Ing. Jaroslava Pichová,
ředitelka školy

Nabídka oborů pro školní rok 2017/2018

Tříleté učební obory podporované stipendijním programem Středočeského kraje

Klempíř pro stavební výrobu 23-55-H/01
Instalatér 36-52-H/01
Zedník 36-67-H/01

Tříleté učební obory zakončené výučním listem

Kuchař – číšník 65-51-H/01
Operátor skladování 66-53-H/01
Kadeřník 69-51-H/01

Zkrácené studium pro uchazeče s výučním listem v jiném 3L oboru

Kuchař – číšník – 1 rok 65-51-H/01

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

Hotelnictví a turismus 65-42-M/01
Logistické a finanční služby 37-42-L/51
Kosmetické služby 69-41-L/01

 

Nástavbové studium pro absolventy 3L oborů s výučním listem

Podnikání – 2 roky 64-41-L/51
Podnikání dálkové – 3 roky 64-41-L/51

Zkrácené studium pro uchazeče s maturitní zkouškou v jiném oboru

Kosmetické služby – 1 rok 69-41-L/01

Dny otevřených dveří

Srdečně zveme na dny otevřených dveří, na kterých nejen uvidíte co a jak se u nás učí, ale zároveň si některé jednoduché úkony či výrobky budete moci vyzkoušet:

21. října 2017               9.00  - 14,00 hod.

25. listopadu 2017      9.00  - 14,00 hod.

18. ledna 2018            10.00  - 18,00 hod.

 

Součástí všech dnů je bohatý doprovodný program s možností nákupu občerstvení.

V sobotní dny otevřených dveří jsme Vám k dispozici od 8:00 hod do 13:00 hod. Ve zbývajících dnech otevřených dveří, které připadají na všední den, jsme k dispozici od 12:30 hod. do 18:00 hod.

Pokud Vám ani jeden z nabízených termínů nevyhovuje, domluvte si náhradní termín na tel. čísle 312 651 269 nebo na e-mailu: info@ssars.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu

Podávání přihlášek ke studiu

Podle novely školského zákona 561/2004 Sb. došlo ke sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března pro první kolo přijímacího řízení.

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
 • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona. 12. dubna 2017
 • náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání. 12. května 2017

V platnosti zůstává:

 • podávání jen dvou přihlášek pro 1. kolo (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou, výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho odvolání bylo úspěšné).

Informace k jednotné přijímací zkoušce

 

Žádosti

Přihlášky

 • Přihláška ubytování domov mládeže
  • k vyplnění v pc a následnému vytištění  – dokument word
  • k vytištění v dokumentu pdf a následnému vyplnění – strana 1 a strana 2

Odvolání