Nahrávám...
Zpět

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK - zkrácené studium

SUPERNOVINKA V NAŠÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDCE = ZKRÁCENÉ STUDIUM

Zvýší Vaše možnosti na trhu práce

Výuční list za 1 rok

 

Co Vás čeká?

  1. V odborném výcviku a odborných předmětech získáte kompetence k přípravě běžného sortimentu pokrmů teplé a studené kuchyně, správnému skladování potravin a nápojů.

  2. Osvojíte si techniku obsluhy jídel a nápojů, sestavování jídelních a  nápojových lístků, provádění vyúčtování, výpočtů kalkulací jídel a nápojů.

  3. Rozšíříte si dovednosti komunikace ve dvou cizích jazycích pro oblast gastronomických služeb a komunikace s hostem.

  4. Kvalifikaci si prohloubíte již během vzdělávání účastí v certifikovaných kurzech, např. v barmanském, baristickém, kurzu pizzy, cukrářském, vyřezávání ovoce a zeleniny a dalších.

  5. Praktické vyučování zahájíte v našem moderně vybaveném gastronomickém komplexu školní kuchyně a jídelny, cvičných kuchyněk a učeben stolničení.

  6. Po zvládnutí základních dovedností se budete učit v reálném prostředí našich smluvních restauračních a hotelových partnerů.

  7. Ti nejlepší z vás absolvují i zahraniční praxi v jednom ze tří našich partnerských zařízením v Německu.

  8. Stanete se řádným žákem denního studia se všemi žákovskými výhodami a budete studovat zdarma.

Podmínky pro přijetí pro školní rok 2017/2018: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v jiném libovolném oboru vzdělání; zdravotní způsobilost

Pro více informací využijte prohlídku školy kdykoliv po předchozí domluvě

 

Termín odevzdání přihlášek do 1. března 2017

V případě volných míst 2. kolo přijímacího řízení