Nahrávám...
Zpět

SRPŠ

Zápis z jednání aktivistů a Správní rady

Sdružení rodičů při SŠSaŘ Stochov dne 12. 4. 2018

 

Přítomni: viz prezenční listina (v písemné podobě)

Program:

Zahájení a prezence přítomných. Jednání se zúčastnilo 9 členů

  1. Paní Ing. Marcela Bíbová seznámila přítomné s vyúčtováním hospodaření s prostředky za období listopad 2017 – březen 2018. Vyúčtování bylo schváleno všemi přítomnými.

  2. Dále byl jednohlasně schválen návrh rozpočtu hospodaření s prostředky na IV. čtvrtletí 2017/18. Jednomyslně byla schválena investice do vybavení školy v celkové hodnotě 60. 000,- Kč.

  3. Předseda sdružení seznámil aktivisty s činností školy za poslední období. Zmínil například zahraniční stáže žáků v Itálii, stáž dvou studentek oboru kosmetika z Hammeln na naší škole a úspěchy našich žáků na odborných soutěžích. Zároveň aktivisti seznámil s připravovaným projektem 100 let Československa.

  4. Předseda informoval o organizaci letošního maturitního plesu a o přípravách na ples v příštím roce.

Závěr:

     Předseda poděkoval všem za účast a popřál mnoho úspěchů.

 

Ve Stochově dne 12. 4. 2018

Zapsala: Ing. Marcela Bíbová